25-02-2020 ¡Qué tengan paciencia conmigo! - 10 Minutos con Jesús

25-02-2020 ¡Qué tengan paciencia conmigo! - 10 Minutos con Jesús

Audio no disponible. Inténtalo más tarde.
Preparando para la descarga

Preparando audio para descarga.

Escucha patrocinada. El audio empezará en pocos segundos...

Escucha sin esperas

Hazte Premium

X

Descripción de 25-02-2020 ¡Qué tengan paciencia conmigo! - 10 Minutos con Jesús

meditación espiritualidad oracion jesucristo cristianismo


Este audio le gusta a: 10 usuarios

Comentarios

_('Imágen de usuario')
Anónimo

.. . ñ .MMM m m nñlml pppbpkllll nnkkkkkkkkkknkkknnbnnnnkknnknbnbbkbnknbnk b km bb bk kkkk ok kkkkk k kkkk k kk nkkkkk k k kk bkkkknkkk ok kkkk kkk ok no KB KB knkkk k k k kkk kk k k kk k kk kkkkk kk k kk kkkkk k k kkkk kkkkk k kknknkkk k k knkkk kkkkk kk k k k kk k k k kkkk k nb ok no k nkk ok kkk knk no k knk kkk k knk kk no kk knk nkk kkk b k nkk knkkk kk k k k kk kk k knk jnkk k kkj un k k0knkk ok kkkkk kkk knk ñ kkk nkkkbnkk kkk k kknkkkkk k k k kk kk kkk kk k kn kkk k knkkk k k k k kkk kkk kkkkk k kkk kkkkk k nj k knkkk k kk kk j kk k k k nk k nnk k knkk no k kn k k knkkk kn n k kbkk k kbmbkkjk knk b nk KB knkkk knk k nk k kkkkk kk kk kk kk k kkkkn KB k kkb kn k km kn kk k b k kkkk nk k k kb k kk kk k n k knkkk k knk kk kk n kkk k nk kk knk nkk knkkk bk k k k k nk kk k kn kkjk k kkmkkk0bkk knkbj kkn k knkkk knkk bk k kkb kkk k kkkk knkk bk k j k k b k k k nkk k k kk knkk k k kk kk k k kkk k n k k k k k k k k kn knk k k k kk k k kn k k nkk kkn kkknkknkk kkk kk bkk j kk k nk kkkk knkkk k kk kkk 0kn k kk k kk kn k nb knk k kkkk kb kn b k k k kkkk KB kk n kk kk k b k k bj k kk b k knkkk nk kkkk k kn kk knk k jk k k knk k b n k kk kn knn k kn k k kkk k kkk k kk kkkkk knk knknkknkkk ok k nb k 0 kkk k k kkn k b kk k k k00 bjk k kkkknkknkkk ok nk k kk kknnkjkk ok kk k k kk kkkkk k k kjk knk k k kkkk k kknkkkkn0k ok kn nk j knkb k k kk k kk n k k kkn k k k kb kkb k knk k kkk k k k knk kkjk k kknk KB kn nk kkj kn jb BIO 0kk bbkk kkkkjb jkkkk knkkk knk jkkbkkkk k kkkk k b0nkjk kb k knk knk knkkkkbnk bkk bjk0kkkk kkn k n nkk kkkkk kkkbjknkn ok kkk kb KP knkpkk k k knmok kb k0kk kkkkk b kkk kknk0knk k k k k k k kkk kkk kkkkk kkkj kkk kbnkk k knkkk knkk knkknkkk kjk k0kkkk kb k0k0kj knknkk k kkj kkkkkk knk knk kkkjkkkj ok kkkkk kn j0k kkk kkk0k0k0 0kk0b kkkk0kkb jkb0kk j0kkkkkkk 00 k0jjj kkk n k knkjkknknk kjk kk0kkkkkk 0knkkkkkkkknj ok kk kkb0kk kkk k0kk0kklk0kk k0kkjkjkj0kbnkkk kkkk0 kkn0k0kkb0kbk ok kk 0kkkb kkkbnk bj knkbn k o0bk k 0 KB kk kkkb0kk kn kkk nk 0kkbnnkkn0kkk0kkjkknb no 0kkkkkkknknkk0bj b n0k k0kjkkn0k0kk ok kkkk nk jkk0kkkk00k ok j knkb nkkkkjkjjk kkkk k kkkkk 0j0jb kkkkkkbk0n kjkk0kjkk ok 00kkkkk 0kkjkkk kkb kk0kkk jk bkk 0k 0 kkbkjjkjnkkbnkjk jo kkkjkjj0nk0jk0bk kjk 0kkkkj0kkkk0 kjknkkkjo kk0k kb0bj k k k kn0 n0k 0kmk00 jo k0kkjkkjkkkjk0kkjo0jj0knknjj j0b Joker bbbbj b b0 bb0kbjnbj Bob kb0 b 0bj 0 0jjbj 0 jb0 bjk bjk bjbbb jjjbbjjb KB jbbl b jbbjj bj0job 0j bj 0bbbj 0bbj no 0 nube j nb0jj jj 0bbjbj bj jo j j0nnbjj 0 bl boj Jong nb j b jjbb 0jjbjb jb0jb0j b0kk Bob j0b n 0 0 jun0bjb0bob bajo jj j no b n0k KB k nk bj njjbbn jb0 jbbjbjn j0bj boj jn jbn0b KB nube un nb jnob0bj0bb0bb 0jbjj b jbobbb bjjb0b00b0bb0bn0 b0jbobnbj b0jbjjbjb pn0bnjb0bjnjbjbjnjkb0bk0b 0 b0bbbjbjjkjbjjbbjopbbjjb jojboj b0b0bnjjkj jbjbjbbj kbbkb bj bb0bjjbjblbjbbjk0 jbj0 bbjjb0bbj bbj0j bnb0o l j0jvl bjjbbjbj0jb00 jj 0jjbbjbj0 b0o j0bjbjk bnbnj b0bjn 0b 0b nbj0 j jnb0b b0j0bj0 bajo 0bbj0o 0bbj jjb 0b0bbojj 0bb j0j b0jjo0oj0k KB j0boj0kbj0kj b KB bjbbjbb0jb0j j0b0b 0 Bob j j0npnojknb0nbjb0bjojbjbjnb0bbjb0jj0bj0bbjkb 0b jo jbbjjbbj0bbjb j0n0 j KB 0j0 0n0jnb0bbjjj00jbjb0 0vo0j0bbjjb0bjjjjjb0j j0njojbjbjk 00nbjjj0j jn0bbjjobbjjjjoj jojbjo00k job bj00 0bj0bjbjj0jjj0jobjbjonjjb0bb0j0j00jjjonjbjbnoj0pjjj0bjj0 jb0b0b0b0b0jkbjjj0jbjjojoj0j00j0bjj00jbnb0b0jb jj0nj ob b0j0jn0oojjb0j 00b0jb0joj0ob0j0bjbojojjoj0bojj0jjbj0j0n0ojj0ojjobj0jjjjo00jo00jj0kb0ojjb0jo00j0 o0jn0jbjb0j0p00bj0jb pbbjj0bnjjb00j00kbjnoblb0j0joj0j0bjjnbjboj0bjojj jbn0jbb00j o0j0j0jnlp0b0jj0b jbojjjjnbojojboj0j0jj0jjooj00j0bjo0jjjjjj0bjbjbb j00bb0j0b0jb0oj0j0jp00j00o0jj0j0j0oj0j0jjjbkj0noj00jj0j0j0ojobbn000jbbjo b0jnoj b0joojnlonj0jbjb0n0j0b00bjojnjoj0 jn0bkjbkjjjjb0j0ojonokj0jjjoj joj0joj0jj00j0j0jjb0n0jojojjo0bjboj00bj0bbb0b0b0b0jjb00ojonjpn0j0jb0no0jb0joj j0bjooj0jj0b0jjobobjonoj0j00b00jj0onj0j00j00jb0ob0okjj0jb00jobjjjjj0jj0jjjjo0bjoj00boj0n0jobj0j0oobjoojjp0l nb00j0j0j0ojoj0bb0obj0b0bbj0ojoj00j ojj00jjjjo0kj0j00jj0b0j0b0jb00jj0bj0bbbjjjbb0b 000nb0j00p0j0jo0 b0j0jnbo0 j00jjo0k0j0bb0jjjo0job0j0jjj0bkj0b0joj0boj0j0nob0j00ojj0jjo0ojo0j0oj0bj0jobjjoob00pnjjjjn00j0b0o00jj00b0jbj0obj0jobpj0jbo00jbbjjbj0obo0 jooj0j00bjj0j 0jojj ojo0jj00jjo0j0j0jjojb00bjjjb0joj0boj0000j000j00j0bjbb0bjj0jbj00kbjj0000b00jobj0jj00jnb0j0p0b0jkb0bp0p0pjk0objoj0nkjo0j0j0j00jj00j0bj0jjjo0j0j0jjojb00bjjjb0joj0boj0000j000j00j0bjbb0bjj0jbj00kbjj0000b00jobj0jj00jnb0j0p0b0jkb0bp0p0pjk0objoj0nkjo0j0j0j00jj00j0bj0jb000j0j0jjojb00bjjjb0joj0boj0000j000j00j0bjbb0bjj0jbj00kbjj0000b00jobj0jj00jnb0j0p0b0jkb0bp0p0pjk0objoj0nkjo0j0j0j00jj00j0bj0jb000j0jkj0jj0jb0jobjjbj0jojj0kj00bj0j0j0bjbb0bjj0jbj00kbjj0000b00jobj0jj00jnb0j0p0b0jkb0bp0p0pjk0objoj0nkjo0j0j0j00jj00j0bj0jb000j0jkj0jj0jb0jobjjbj0jojj0kj00bj0jbnbjjjjj0jj00jbj00kbjj0000b00jobj0jj00jnb0j0p0b0jkb0bp0p0pjk0objoj0nkjo0j0j0j00jj00j0bj0jb000j0jkj0jj0jb0jobjjbj0jojj0kj00bj0jbnbjjjjj0jj00jjo0j0o0bjjj0jojo00jjo0bj00j0j000j0jojbokjojboj0obj0jjjj0b00j0j0bj00oj0joojk00bb0bp00jjo0p0j0kj0ojkb0b00bjbj0j0j0bbjoj0jo0j0bb0jbb0kjj0bjjbojj0jk0jjp0np0000bjjoj0jb00jkbjj0jj00jojoj0bjo00j0oj0jo0jboj0jjj0j0bbjobjj0jj00oj0jo0jj0opj0p00j0bp0jj0j0nop00j0jjj0bj0b0nj0k00jobjjb0nk0b0jk00ojojo00b0kj0jbk0bj0jokjjbb0j0j0j00bp0bb00jojoj0jjjp0bj0jj0jj0j0b0jjjbjjoj0bjjojjjb0jo0jo000jkjjj00b0joj00o00jobjjb0nk0b0jk00ojojo00b0kj0jbk0bj0jokjjbb0j0j0j00bp0bb00jojoj0jjjp0bj0jj0jj0j0b0jjjbjjoj0bjjojjjb0jo0jo000jkjjj00b0joj00oj0j0j0k00b0j00jj0jo0jjojo00b0kj0jbk0bj0jokjjbb0j0j0j00bp0bb00jojoj0jjjp0bj0jj0jj0j0b0jjjbjjoj0bjjojjjb0jo0jo000jkjjj00b0joj00oj0j0j0k00b0j00jj0jo0jonjojkp0bb0kjo00j00jon0b0jbbnojbjo000jj00j0j0jbb0jjj00joj00j00b00b0kjbjj00jobjojojojo0bj0b000b0jjp o0jjkjp0 0jo0oj0jjj0bj0opj0j0j0obj0o0j0b0j jb0ojp0j0jbjoj000n0j0nb jj0jj0pjoj0bon000j00j0jopo0pjb0j0j0jb0b0j pj0jj0jjjoj0b0j0 00j0jj0bjj0j0j0b0j0oj000j0j0j0b0jjoj0npj0j0mo0b00joj0jolj0on0njjoj0j0oj00jojjj0jj0oo0j0pbj0pj0jo0jpobj00joobjoj00j0b0jjj0j000b00jjbj00p0jpb00j0bj0jp0p0j0j0b0jjoj0npj0j0mo0b00joj0jolj0on0njjoj0j0oj00jojjj0jj0oo0j0pbj0pj0jo0jpobj00joobjoj00j0b0jjj0j000b00jjbj00p0jpb00j0bj0jp0p0bj0boj0o00bbk0jobnoj0bb0joj0jolj0on0njjoj0j0oj00jojjj0jj0oo0j0pbj0pj0jo0jpobj00joobjoj00j0b0jjj0j000b00jjbj00p0jpb00j0bj0jp0p0bj0boj0o00bbk0jobnoj0bb0j0jk0jjo0jbkj0j0jj00jj00jojjj0jj0oo0j0pbj0pj0jo0jpobj00joobjoj00j0b0jjj0j000b00jjbj00p0jpb00j0bj0jp0p0bj0boj0o00bbk0jobnoj0bb0j0jk0jjo0jbkj0j0jj00jjpjb0jo00jbj0jj00b0pj0jo0jpobj00joobjoj00j0b0jjj0j000b00jjbj00p0jpb00j0bj0jp0p0bj0boj0o00bbk0jobnoj0bb0j0jk0jjo0jbkj0j0jj00jjpjb0jo00jbj0jj00bjojojj0jpj0b0jbo0jjo0jojoj oj0jj0pp00jjk0j0k0jjo0kj0jb0p0jno00j000jjb0pjjpobjj0j0jb0j0j0jo00bj00jobkjbj000o0jb0j0bk0koj0pbjpnboo0b ko0bkbb bb p j0 0b koopv00bkbvó k no bk I o ovbjojic00000v ji ni iiiicjcchchhcchhhchjchhhhhhjjjvhhhhijjijchjhihijhhhhjcihhhhhchjhhcihhhhchjjichjijhjhvbcihhhijchiih9cjhhjj9j9icjh0ici9jc0iih0iiivchhjijijc9jjijchiihc0hhi0i0j9hhjhhhhhhiihcjvchhhh9hioichhhhhhhhhjhhcjchchhhhchh0hhihhhhhchhchihhhvhchhhhhhchhhhhhhchhchchhhchhhchhchhchhhjichihhcchhchcccchcchcchccchccvchchhchchcchccccchchcccjccccccchchcchccccchccccccchcchccchchcvcccccccccccccccccccccchcccchchhchcchcchccchchcchccccccccccccchchcchcchvcchchccchhcchchchhcvcvhhhcchcchcccchccccccccccciccccccchhccchcccchccccccccvhvhchcccchcccccccjvcccchcccccccccchcccccccchvchvchcccccccccccchccc,cccccvjccccccccchhhciccccccccccvcvccccchccccccchccccccviccccichccccccccccccijvcccvcccccccicccicccivicccicciciiibvvvv hvhichvcvoiciciv hi9vivibcvibvivcvj,cvvvchhvvicvvbvvihb9cvhv,b ,bvivviovhbuvv,bovivv,hvvhcvc9vcvvhvh,9vhvvvvvhhbvhvhvvvh99hhcvvvvvvvhhvbvhvvvh vvhh9vhvv9vvvvvvvh,hviovvhvi,vvvbivvhhvhhvcovhvvhvvhvvv9jvvhihc,tv hhvhb9c9hh,chhivivovhv99jvvbgvjv,vvvv9,tv,vvbvhbj hovo,vh,,9,b,9vhhh9i oh,h90 b,i,,, ,9h, h,9,j,0b hugh 9vi tv,,,vbhó,h,hijo,v ,un,, oc,,vo9ioho ,h ,vive,, 9hh,huevos,h,ohvvv,,h9v0jvv,9,h,h,eh,, h,,ç,,9 ,ac,, ,,cchhhobh,b ,000 V,h9,HP,VI,, ivvjjc,b vvhvvv0b,hvcuvvvbvg9v vhg9 , club vo9 ,j IV V,hhhuúv, tv, j vv, 00, v,v ,i vo0,v v cbcv9gvv0hii,jvohjcj öx9ucjxx9j,9

_('Imágen de usuario')
sofia

Para hoy, 3 historias: ?Moisés; por qué...? ?Jesús; dadles de comer...! ?Mamá; qué difícil educar! Para tener libertad, para compartir y llegar al cielo hace falta mucha paciencia. No te rindas, cuanto bien hace tu fe alegre y tú cariño. Da gracias por quién te exige y ayuda, déjate ayudar. #10MinutosconJesús

_('Imágen de usuario')

Descubre podcasts de otros países

Consciencia y energía interior

Consciencia y energía interior

La dimensión tridimensional –exclusivamente material, volcada en largo, ancho y alto y prisionera del espacio/tiempo- es percibida por nuestros sentidos corpóreos en clave dual. Y esta es la óptica que hace suya nuestro pequeño yo o ego: confronta yo y tú, mío y tuyo, bien y mal, luz y oscuridad, amor y odio, frío y calor, etcétera. Pero las personas atesoramos una identidad espiritual que constituye nuestro Yo Verdadero y pertenece a otra dimensión. Desde su perspectiva, Todo es Uno y Todo es Perfecto: cada ser viviente es perfecto y forma parte intrínseca e inseparable de una Unidad Perfecta.

Sexto Continente por Mons. Munilla

Sexto Continente por Mons. Munilla

Programa radiofonico que se emite en Radio Maria de España todos los lunes a las 8:00 h sobre las Redes Sociales, dirigido por el obispo de San Sebastian, Mons. Jose Ignacio Munilla.

Mindalia.com-Salud,Espiritualidad,Conocimiento

Mindalia.com-Salud,Espiritualidad,Conocimiento

Salud holística, misterios, espiritualidad, crecimiento personal, conocimiento integral. Conferencias, talleres y entrevistas para la divulgación del conocimiento ONG sin ánimo de lucro. La Radio del pensamiento positivo. Escúchala online: www.mindaliaradio.com https://play.google.com/store/apps/details?id=es.app.mindalia&hl=es

Podcast Reflexiones de Luz y Amor

Podcast Reflexiones de Luz y Amor

Audios de reflexiones de diferentes autores para conectar con nuestro Ser, con el Dios que reside en todo y todos. Somos Luz, somos Amor, somos UNO. Visita mi página en Facebook y haz clic en "me gusta" y "siguiendo" si quieres recibir las actualizaciones: https://www.facebook.com/ReflexionesDeLuz


Listas relacionadas

10 minutos con Jesús 10 minutos con Jesús 10 minutos con Jesús 10 minutos con Jesús

10 minutos con Jesús

Recopilación de audios sobre 10 minutos con Jesús


Usamos cookies para que la web funcione, personalizar contenido, analizar trafico, mostrar anuncios personalizados y para integrar redes sociales. Compartimos información con nuestros partners de analítica, publicidad y redes sociales para el registro. Si pulsas “Aceptar” o continuas navegando, aceptas su uso.


Más Información