M. Fethullah Gülen

M. Fethullah Gülen

M. Fethullah Gülen

Ç?nar Medya resmi kanal?d?r. Muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vaaz, hutbe ve sohbetlerinin yay?nland??? bir kanal?d?r. Belgesel niteli?inde bir ar?ivle size hizmet etmek için bu kanal? açm?? bulunuyoruz. ?stifade etmeniz temennisi ile...

Options ...