Talk Radios

Radio Piestany
Online radio

Radio Piestany

Rádio PieÅ¡Å¥any je hudobné rádio, zamerané na pestrú hudbu, ktorú nehrá žiadne iné rádio na Slovensku. Zameriavame sa na kvalitnú produkciu, vyhýbajúc sa aktuálnym obohratým hitom. Okrem hudby ponúkame aj žánrové relácie, ktoré sa vysielajú vo večerných hodinách.

Radios Nacionales

Radio JankoHrasko.sk
Online radio

Radio JankoHrasko.sk

Počúvate pravé slovenské rádio plné krásneho slovenského folklóru. / Listening to the genuine Slovak Radio full of beautiful Slovak folklore.

Radios Nacionales

Radio Romantica Ingles-Espanol
Online radio

Radio Romantica Ingles-Espanol

Radio con programacion de exitos musicales Romanticos en ingles y español de los 60s-70s-80s-90s-2000.

Radios Nacionales

Rádio Sport
Online radio

Rádio Sport

Dátum s magickým vyznením 2. 2. 2012 využilo Hornet rádio na zmenu svojho názvu na Rádio Å port. VÅ¡etky obľúbené relácie vysielacieho formátu Hornet rádia ostali zachované, rovnako ostali zachované aj frekvencie - teda v KoÅ¡iciach na 103, 2 FM, v PreÅ¡ove na 89, 8 FM a v Žiline na 104, 2 FM. Poslucháči sa môžu teÅ¡iÅ¥ na pravidelné Å¡portové spravodajstvo z významných podujatí, zábavné rubriky, súÅ¥aže o zaujímavé ceny či servis pre tipujúcich. Tromfom vysielania stále budú priame reportážne vstupy z domácich ligových súÅ¥aží v hokeji i futbale a v slovenskom éteri ojedinelé publicistické smerovanie. Rádio Å port sa bude venovaÅ¥ mládežníckemu Å¡portu, menÅ¡inovým odvetviam či adrenalínovým Å¡portom, ktoré v iných médiách dostávajú minimálny priestor. OsemnásÅ¥ hodín moderovaného vysielania denne je dostatočne veľký priestor na rozbor Å¡portovej problematiky v nečakaných súvislostiach či debaty na zriedkavé témy nielen so Å¡portovcami, ale aj s osobnosÅ¥ami, ktoré sa presadili v úplne iných oblastiach ako je Å¡port.

Radios Temáticas

Radio 7 SK
Online radio

Radio 7 SK

Rádio 7 - česko-slovenské satelitné kresÅ¥anské 24-hodinové rozhlasové vysielanie.

Radios Nacionales

Radio LOGOS.SK
Online radio

Radio LOGOS.SK

Rádio LOGOS - kresÅ¥anské rádio. Počúvaj a čítaj Božie slovo, zaujímavé úvahy nie len pre kresÅ¥anov.

Radios Nacionales

RTVS R Devin
Online radio

RTVS R Devin

Rádio Devín, programová služba dávajúca priestor umeleckým, literárno-dramatickým, umeno-vedným rozhlasovým útvarom, ako aj hudobným žánrom nekomerčného typu. Klasická hudba, jazz, alternatíva, art rock, folk, Å¡ansón, experimentálna hudba...

Radios Locales

RTVS R Regina BA
Online radio

RTVS R Regina BA

V autonómnom vysielaní bratislavského Å¡túdia Rádia Regina dominujú v pracovných dÅ?och relácie kontaktného charakteru s poslucháčmi. Je to Rádiobudík (5:05 â?? 8:00 hod.), Magazín Rádia Regina (9:05 â?? 12:00 hod.) a Mozaika regiónu (14:05 â?? 16.00 hod.). V reláciách si poslucháči nájdu jednak informácie o dianí v obciach a mestách Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, ale vo vysielaní sa striedajú aj príspevky občianskej publicistiky, poradenstvo, vzdelávanie i osveta.

Radios Locales

RTVS R Regina BB
Online radio

RTVS R Regina BB

DÅ?a 5. 9. 1957 sa po prvýkrát samostatnou spravodajskou a publicistickou reláciou prihlásilo v rozhlasovom éteri banskobystrické Å¡túdio vtedajÅ¡ieho Ä?eskoslovenského rozhlasu. Rozhlasové vysielanie z Banskej Bystrice malo v tom čase už za sebou krátku, ale dôstojnú kapitolu v podobe Slobodného slovenského vysielača počas SNP, no po skončení 2. svetovej vojny ho neobnovili.

Radios Locales

RTVS R Regina KE
Online radio

RTVS R Regina KE

Rádio Regina - Å¡túdio KoÅ¡ice zabezpečuje autonómne regionálne vysielanie na východnom Slovensku a participuje na príprave spoločného vysielania Rádia Regina. PrináÅ¡a informácie o dianí v regióne, aktuálnu a tematickú publicistiku a príjemnú hudbu s vysokým podielom folklóru z východného Slovenska.

Radios Locales

RTVS R Slovensko
Online radio

RTVS R Slovensko

Rádio Slovensko je prvá programová služba Slovenského rozhlasu. Dvadsaťštyri hodín denne prináÅ¡a aktuálne spravodajstvo, nepretržité informácie o doprave a počasí, množstvo publicistických programov, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, priame prenosy zo Å¡portových a iných spoločenských podujatí. Hrá príjemnú hudbu a ponúka relax. Rádio Slovensko je v neustálom kontakte so svojimi poslucháčmi prostredníctvom interaktívneho vysielania a diskusných relácií, v ktorých prezentuje Å¡iroké spektrum názorov. Významnú pozornosÅ¥ venuje dianiu v oblasti kultúry, vo večerných hodinách nájdete v programe čítanie na pokračovanie, rozhlasovú hru, hudobnú a náboženskú publicistiku. Rádio Slovensko â?? vaÅ¡e rádio, vaÅ¡e Slovensko.

Radios Nacionales

RTVS Radio FM
Online radio

RTVS Radio FM

Radio_FM, the fourth channel of the Slovak National Radio, is an alternative music radio. It offers a unique music format without the commercial hits usually played by the private radio stations in Slovakia

Radios Nacionales

Romske radio DUJ
Online radio

Romske radio DUJ

Rádio Duj je naživo moderované rómske rádio na Slovensku. Hráme nepretržite 24 hodín denne a každý deÅ? pre Vás pripravujeme niekoľko hodín skvelej zábavy, o ktorú sa v živých vstupoch starajú naÅ¡i moderátori. SamozrejmosÅ¥ou sú rozhovory, zábavné relácie aj pesničky na želanie. VaÅ¡e obľúbené rádio spustíte jednoducho tak, že kliknete na obrázok SPUSTIŤ RÁDIO hore v ľavej časti stránky. Sme veľmi radi, že sa Vám naÅ¡e vysielanie páči a za VaÅ¡u priazeÅ? Vám vÅ¡etkým ďakujeme.

Radios Nacionales

RTVS R Litera
Online radio

RTVS R Litera

Rádio Litera SRo8 ponúka rozhlasové hry, poéziu, prózu, fíčre, rozprávky, čítanie na pokračovanie a mnoho ďalÅ¡ieho z oblasti literárnej tvorby.

Radios Nacionales

Rocková republika
Online radio

Rocková republika

Veľa rocku a nula popu. Ak pop, tak iba Iggy Pop. Vypočujte si naÅ¡e vysielanie a pochopíte ako hráme. Ak Vám chýba nejaká dobrá vec v rádiu, napíÅ¡te nám na radio@rockovarepublika.sk

Radios Nacionales