Nèixer de Nou

podcast

Subscribe

Nèixer de Nou

Por Parlemne
En Parlemne7

32 Lluc 2:11

Nadal es una època de l'any que molta gent no ho suporta. Amor, solidaritat, consumisme, familia...

Add to ... 

31 1ª Corintis 11:26

La mesa del Senyor es un bon moment per a recordar el seu sacrifici i el seu amor.

Add to ... 

30 Hebreus 11:1

Parlem de l'incertesa en mig de la pandemia. La fe es el concepte contrari

Add to ... 

29 Efesis 2:8

Parlem del que vol dir la paraula GRÀCIA. Es l'essència de l'evangeli

Add to ... 

28 Lluc 23:42-43

Jesús es crucifixat. Li posen uns lladres al costat seu, a la creu

Add to ... 

Gàlates 4.4

Reflexionem a les acaballes d'aquest any i desitjem bones festes i bon any

Add to ... 

24 Mateu 28:20b

Son dos minuts de reflexió sobre la vida eterna des de la Bíblia

Add to ... 

23 Lluc 1:30,31

Son dos minuts de reflexió sobre la vida eterna des de la Bíblia

Add to ... 

22 Lluc 6:47,50

Son dos minuts de reflexió sobre la vida eterna des de la Bíblia

Add to ... 

21 Luc 5:31,32

Dos minuts de reflexió sobre els versets de Lluc 5:31-32

Add to ... 

20 Mateu 12:21

Dos minuts de reflexió sobre el verset Mateu 12:21

Add to ... 

19 1ª Corintis 11:26

Dos minuts de reflexió sobre el verset de 1ª Cor. 11:26

Add to ... 

18 Joan 4:15

Dos minuts de reflexió sobre el verset de Joan 4:15

Add to ... 

17 2ª Cor 5:17

Dos minuts de reflexió del verset de la Bilia 1ª Corintis 5:17

Add to ... 

16 Mateu 16:21

Dos minuts de reflexió sobre el verset de l'evangeli de Mateu 16:21

Add to ... 

15 Mateu 12:21

Dos minuts de reflexió del verset de l'evangeli de Mateu 12:21

Add to ... 

14 Joan 1:18

Dos minuts de reflexió del verset de l'evangeli de Joan 1:18

Add to ... 

13 Lluc 23:35

Dos minuts de reflexió al verset de l'Evangeli de Lluc 23:35

Add to ... 

12 Joan 2:12

Dos minuts de reflexió sobre el verset de l'evangeli de Joan 2:12

Add to ... 

11 Marc 1:14,15

Dos minuts per reflexionar sobre el evangeli de Marc1:14,15

Add to ...