Podcast de xanela

podcast

Subscribe

Podcast de xanela

Por xanela
En xanela

Entrevista a Darío Xohan Cabana

Por Gabriel Fernández Fernández, Darío fala de Manuel en todas as súas vertentes, tanto humana...

Add to ... 

Entrevista a José Miguel Estevan

Por Jesús Estevan Pérez, sobre Manuel María na campaña de Nunca Máis no caso do Prestige

Add to ... 

Programa de radio

Elaborado por Alejandro González, Jose de la Hoz e Inés García Penedo

Add to ... 

A literatura na actualidade

Niste programa de radio repasamos a literatura galega ó longo do tempo. Hoxe tócanos tratar o...

Add to ... 

radio galega

neste programa de radio,contamos coa axuda de Ricardo , Sergio e Angel, que nos falaran sobre...

Add to ... 

Literatura da posguerra. Ánxel Fole e Álvaro Cunqueiro

Ata mediados do século XX estaba impedida calquera manifestación da cultura galega como...

Add to ... 

literatura da posguerra

Neste episodio falamos da literatura da posguerra

Add to ... 

Vangardas e renovación dos xéneros literarios.

Os movementos das vangardas europeas influíron na literatura galega. "De catro a catro. Follas...

Add to ... 

Promoción de enlace e xeración das festas Minervais

A Xeración das festas Minervais está composta por unha serie de autores e autoras de poesía da...

Add to ... 

Os ultimos anos da ditadura e Celso Emilio Ferreiro

Traballo realizado por Ivan Navia Conde, Pablo Coto Maseda e Jesús Bouza Puente

Add to ... 

Otero Pedrayo

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ... 

As vangardas. Manoel Antonio e Rafael Dieste

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ... 

Irmandades da Fala. Cabanillas

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ... 

A literatura no exilio. Eduardo Blanco Amor

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ... 

A narrativa de posguerra: Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ... 

O Grupo Nós e V. Risco

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ... 

Letras Galegas: Filgueira Valverde

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ... 

Os últimos anos da ditadura

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ... 

Alfonso Rodríguez Castelao

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ... 

A literatura no exilio e Eduardo Blanco Amor

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Add to ...