#PolyPod

podcast

Subscribe

#PolyPod

#PolyPod: Lys i tunnelen for Follobanen Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Lys i tunnelen for Follobanen

Hva gikk galt i Blixtunnelen rett etter åpningen av Follobanen? Og hva har vi lært? ...

Add to ... 

#PolyPod: EU og oss – Hva betyr EUs klimapolitikk for Norge? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: EU og oss – Hva betyr EUs klimapolitikk for Norge?

Hvor er EUs 4. energipakke? Og hva betyr den for Norge?  Lytt til samtalen mellom: ...

Add to ... 

#PolyPod: Hva skjer med demokratiet? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Hva skjer med demokratiet?

Hva skal vi gjøre for å holde demokratiet ved like? Og hva slags ansvar har universitet og...

Add to ... 

#PolyPod med Terje Strøm: Fem prosent lønnsvekst til alle? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod med Terje Strøm: Fem prosent lønnsvekst til alle?

Kan alle forvente 5 prosent lønnsvekst i 2023? Og er egentlig AS Norge så fattige at...

Add to ... 

#PolyPod: Å ville og våge med grønn styrekompetanse Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Å ville og våge med grønn styrekompetanse

Jannicke Gerner Bjerkås, Director CCS and Carbon Markets, Hafslund Oslo Celsio, 1 styreverv i...

Add to ... 

#PolyPod: Å ville og våge som kvinnelig styremedlem Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Å ville og våge som kvinnelig styremedlem

Er det behov for kvotering på ledelses- og styrenivå? Som en oppladning til Kvinnedagen inviterte...

Add to ... 

#PolyPod: Å ville og våge med teknologisk styrekompetanse Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Å ville og våge med teknologisk styrekompetanse

Elin Borrebæk, digital direktør, Handelshøyskolen BI, 1 styreverv i norsk næringsliv og...

Add to ... 

#PolyPod: Å ville og våge med markedskompetanse i styrerommet Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Å ville og våge med markedskompetanse i styrerommet

Lisa Cooper, grunnlegger og investor, 10 styreverv og roller i norsk næringsliv og...

Add to ... 

#PolyPod: Hvordan få 11 000 kvinner til inn i styrerommene? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Hvordan få 11 000 kvinner til inn i styrerommene?

Regjeringen foreslår å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40% i...

Add to ... 

#PolyPod: Morgendagens passasjertransportnæring Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Morgendagens passasjertransportnæring

Passasjertransportnæringen bidrar til å binde Norge sammen lokalt, regionalt og nasjonalt. Etter...

Add to ... 

#PolyPod: Jakten på kritiske metaller – Har vi nok av dem for det grønne skiftet? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Jakten på kritiske metaller – Har vi nok av dem for det grønne skiftet?

Hva er behovet for kritisk råmateriale? Hvor mye skal til for det grønne skiftet? Kan vi utvinne...

Add to ... 

#PolyPod med Terje Strøm: Kommer lønns- og prisspiraler til AS Norge? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod med Terje Strøm: Kommer lønns- og prisspiraler til AS Norge?

Hvordan håndtere inflasjon importert fra utlandet? Hvordan reagerer husholdningene på økt...

Add to ... 

#PolyPod: Energikommisjonen: Hva nå? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Energikommisjonen: Hva nå?

Hva betyr hovedanbefalingene for energiforsyningen i Norge, og for norsk eksportindustri? Hva har...

Add to ... 

#PolyPod: Energikommisjonen: Blir det mer av alt - og raskere? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Energikommisjonen: Blir det mer av alt - og raskere?

Hva tenker statssekretæren om Energikommisjonen rapport? Hva skal til for å få nok energi i...

Add to ... 

#PolyPod med Terje Strøm: Vinner Norges Bank hauk og due? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod med Terje Strøm: Vinner Norges Bank hauk og due?

Er inflasjonen importert? Eller er den skapt i Norge? Er frontfagsmodellen en suksess? Er det...

Add to ... 

#PolyPod - Full sirkel: Ligger fremtidens næring på havbunnen? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod - Full sirkel: Ligger fremtidens næring på havbunnen?

Hvilke mineraler finnes på norsk sokkel? Hvorfor skal vi hente dem opp fra havbunnen nå? Hvilke...

Add to ... 

#PolyPod: Morgendagens næringspolitiske debatt Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Morgendagens næringspolitiske debatt

Hvordan skal vi lykkes med grønn næringsutvikling og vekst i Norge? Hvordan samspiller...

Add to ... 

#PolyPod - Morgendagens næringspolitiske rettesnorer Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod - Morgendagens næringspolitiske rettesnorer

Hvordan skal vi sikre at politikerne utformer næringspolitikken basert på et godt faglig grunnlag...

Add to ... 

#PolyPod: Hva er neste trekk i utdanningen? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Hva er neste trekk i utdanningen?

Hva må gjøres for å sikre god og relevant kvalitetssikring av utdanningene i Norge i tiden som...

Add to ... 

#PolyPod: Hva slags forsvar skal vi ha? Polyteknisk Forening
Episode
in #PolyPod

#PolyPod: Hva slags forsvar skal vi ha?

Hvordan påvirker krigen i Ukraina og de store omveltningene som nå skjer kommisjonens arbeid?...

Add to ...