Reconciliació i perdó:

Reconciliació i perdó: "superació" dels conflictes

Habilidades para la Paz: el perdón y la reconciliación

Juan Manuel Jiménez Robles, director en Estudios de Paz; Profesor del Centro para la...

Add to ... 

Modelos de perdón

Juan Manuel Jiménez Robles, doctor en Estudios de Paz. Profesor del Centro para la Reconciliación...

Add to ... 

Add to ... 

Pedagogia del perdó i la reconciliació II

Marta Burguet, professora Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Doctora...

Add to ...