Tècnics Tributaris

podcast

Subscribe

Tècnics Tributaris

Repaso y novedades sobre cuentas anuales

Repàs i Novetats sobre Comptes Anuals, de la mà d’en José Luis Giral.

Add to ... 

Criteris fiscals en repartiment dividends i transmissió participacions de societats

Amb en Josep Mª Noguera. L'objectiu de la sessió és revisar les novetats aplicables a partir de 1...

Add to ... 

Coneixent el codi de bones pràctiques tributàries

Amb motiu de la recent posada en marxa del Codi de Bones Pràctiques Tributàries, i a petició...

Add to ... 

Tertúlia Tributària sobre l'enviament massiu de notificacions i requeriments d'Hisenda

Tertúlies Tributàries, el debat sobre el sector fiscal i tributari amb l'opinió d'acreditats...

Add to ... 

Novetats en el Reglament d'Auditoria

1. El Nou Reglament d’Auditoria. 2. Les noves obligacions d’auditoria i comptes anuals.

Add to ... 

Aspectes més rellevants del nou PGC

1. Estructura del RD 1/2021 de modificació del PGC. 2. Valor raonable. 3. Actius i passius...

Add to ... 

Gestió de la morositat

Una adequada gestió del risc comercial resulta fonamental per al bon funcionament de les...

Add to ... 

Pla d’igualtat i registre salarial

El passat mes d’Octubre es van aprovar dos nous Reials Decrets en matèria d’Igualtat....

Add to ... 

El Model 720 i la seva presentació fora de termini. Com solucionar-ho.

a. Com declarar un model 720 fora de termini? A quin any imputar la declaració dels béns...

Add to ... 

Com aconseguir clients de qualitat?

- Què és el màrqueting i per a què pot ser útil per a una assessoria? - Particularitats de la...

Add to ... 

El pacte successori de Catalunya. Aspectes civils i tributació - 22/12/2021 (Idioma: castellà)

Què és un pacte successori? El testament i la donació VS el pacte successori. On estan permesos...

Add to ...