Valencians, de nómades a ciutadans de ple dret

podcast

Subscribe

Valencians, de nómades a ciutadans de ple dret

83. Societat valenciana: era global (últim programa)

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

82. Modernització i fasto cultural

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

81. Control audiovisual

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

80. Canvi finisecular

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

79. Conservadors valencians al poder

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

78. Hegemonia socialista

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

77. Gestació i autogovern

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

76. De la democràcia a la transició

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

75. La cultura valenciana

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

74. El desenvolupament de l'antifranquisme

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

73. L'església valenciana com a baluard de la dictadura

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

72. I en som molts més dels que ells volen i diuen

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

71. La crisi de l'autarquia

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

70. La comunicació al servei de la dictadura

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

69. Implantació del Regim Franquista

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

68. L'any de la victòria

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

67. Compromís social de la cultura

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

66. Economia de guerra

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

65. La Rereguarda de la Guerra Civil

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ... 

64. Del triomf de l'esquerra al fracàs del colp d'estat

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Add to ...