iVoox
iVoox Podcast & radio
Download app for free
By Aquí en la onda Navarra Aquí en la onda Navarra
Tots els centres educatius inflen les notes dels seus millors alumnes durant el batxillerat

Tots els centres educatius inflen les notes dels seus millors alumnes durant el batxillerat

Description of Tots els centres educatius inflen les notes dels seus millors alumnes durant el batxillerat

l'Observatori del Sistema Universitari alerta que tots els centres educatius inflen les notes dels seus "millors alumnes" durant el batxitllerat. El document recull dades del Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU) del període 2015-2022 i constata que les notes mitjanes de batxillerat són més altes que les que s'obtenen a la fase general de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). De fet, només un de cada tres excel·lents es manté a la selectivitat. "La conclusió és que aquestes notes estan sent inflades, més o menys fictíciament. Això es produeix en tots els tipus de centres de batxillerat, però qui clarament infla més les notes excel·lents són els centres privats i concertats", ha explicat Vera Sacristán, presidenta de l'ens.
Així, als instituts públics el 10,8% dels alumnes de batxillerat van aconseguir una mitjana d'entre 9 i 10 punts el 2022; als concertats el percentatge va ser del 28,6% i als privats del 17,6%.
En aquest context, Sacristán diu que cal actuar per assolir una equitat educativa: "La mesura més efectiva consistiria a donar més pes a la nota de la fase general de les PAU que no pas a la nota de batxillerat perquè la selectivitat és anònima i objectiva i els seus resultats són molt més equitatius".
Així mateix, ha demanat que el Projecte de Reial decret pel qual es regulen les condicions per a l'accés i la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau posi remei a aquests aspectes.
]]>

Comments of Tots els centres educatius inflen les notes dels seus millors alumnes durant el batxillerat
This program does not accept anonymous comments. !Sign up to comment!
No comments yet. You can be the first!