.týžde? podcast

.týžde? podcast

.týžde? podcast

Týždenník .týžde? je mienkotvorný spolo?enský ?asopis, v sú?asnosti jediný bez bulvárneho obsahu. Po?as svojej existencie opakovane prispel k zmene verejnej mienky v k?ú?ových kauzách typu Hedviga Malinová, ke? sa otvorene postavil na ich stranu a poukázal na vážne preš?apy vo vyšetrovaní. Dosah...

Opciones ...