MÁDIA LEVA !

canal

MÁDIA LEVA !

Por Mohawk

LINGUAS MINORIZADAS

Sobre linguas que, como o que acontece hoxe co Galego, sofren - ou sufriron - unha situación de conflito e minorización face a outra lingua dominante dentro do seu territorio orixinal.

 • 63
 • 24236
 • 1 año

Opciones ... 

GALIZA e HISTÓRIA

Bocadiños esgazados, aqui e acolá, da história galega.

 • 274
 • 1914
 • 1 año

Opciones ... 

O GALEGO

Sobre a língua galega em todos os seus poliédricos aspectos

 • 159
 • 34632
 • 1 año

Opciones ... 

RETALLOS PARA O PENSAMENTO

Sobre a sociedade actual (galega e no mundo) e a explicación de cómo chegamos nos constituir no que somos; sobre e o desenvolvimento sostíbel, así como sobre outros temas que nos conviden á reflexión...

 • 165
 • 5104
 • 1 año

Opciones ... 

CULTURA e LINGUA

Sobre a lingua como expresión da música, de literatura, ...de cultura en definitiva

 • 94
 • 16905
 • 1 año

Opciones ... 

UNIVERSO LUSÓFONO

Apesar de partilharmos o mesmo território (a península ibérica) e provirmos duma mesma cultura, Portugal continua a ser um grande desconhecido... Isto é o meu pequeninho contributo para emendar no possível esta eiva secular...

 • 206
 • 5674
 • 1 año

Opciones ... 

O CAMIÑO da LÍNGUA

Sobre distintos aspetos da história das línguas, especialmente a referida ao galego

 • 35
 • 24158
 • +1 año

Opciones ... 

A FALA da LINGUA

Sobre toponimia, léxico, fonética e os distintos xeitos, en definitiva, de falar galego ao longo do territorio da actual autonomía galega

 • 57
 • 11822
 • +1 año

Opciones ... 

O GALEGO REINTEGRACIONISTA

Sobre o movimento reintegracionista galego, esto é: o que progugna un galego harmónico co português...o cal non deixa de ser a súa outra face, a dun galego que tivo a fortuna histórica de se normalizar A asunción maioritaria da opción reintegracionista pola sociedade galega implicaría unha...

 • 71
 • 11933
 • +1 año

Opciones ...