Almusalita by Fr Luciano Felloni

Almusalita by Fr Luciano Felloni

Daily Reflection: #ServingHimWithThem | Luke 10: 1-12

#ServingHimWithThem | Luke 10: 1-12: Ikaw ba 'yung tipong nag-aaya ng iba para maglingkod sa...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #JesusWalkingAhead | Mark 10:32-45

#JesusWalkingAhead | Mark 10:32-45: Do you allow Jesus to lead your life? Kinukunsulta mo ba Siya...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #IingatanKa | Luke 12:1-7

#IingatanKa | Luke 12:1-7: Be reminded today that the Lord loves you unconditionally and He is...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #AttackToDefend | Lucas 11:47-54

#AttackToDefend | Lucas 11:47-54: Anong reaksyon mo kapag may umaatake sa'yo? Ginagantihan mo ba...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #DahilMalapit | Lucas 11: 42-46

#DahilMalapit | Lucas 11: 42-46: Ano ang epekto mo sa iba? Naiimpluwensyahan mo ba ang mga tao sa...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #SaSimbahanLangBa | Luke 11:42-46

#SaSimbahanLangBa | Luke 11:42-46: Madalas ka bang magbigay para sa Simbahan? E sa mga tao sa...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #ADinnerWithTheEnemy | 11:37-41

#ADinnerWithTheEnemy | 11:37-41: Paano mo pinipili ang kakaibiganin mo?  Kailangan ba e...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #BelieverDeGulat | Luke 11:29-32

#BelieverDeGulat | Luke 11:29-32: Ikaw ba 'yung tipong naniniwala na nagbibigay ng signs ang...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #TheChain | Mark 10:17-30

#TheChain | Mark 10:17-30: Anong bagay ang 'di mo mabitaw-bitawan? Baka 'yan na ang nagpapalayo...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #MapaladAngIyongIna | Luke 11:27-28

#MapaladAngIyongIna | Luke 11:27-28: Mahal mo ba si Maria na parang sarili mong ina? Malapit ba...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #Possessed | Luke 11:15-26

#Possessed | Luke 11:15-26: Madali ka bang maapektuhan ng kritisismo ng iba? Naka-focus ka ba sa...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #DiLangHingi | Luke 11:5-13

#DiLangHingi | Luke 11:5-13: May kusa ka bang gumalaw para sa mga panalangin mo? O hinihintay mo...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #WhatUNeedToday | Luke 11:1-4

#WhatUNeedToday | Luke 11:1-4: Anong kailangan mo ngayong araw? Do you pray to the Lord para sa...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #Listening | Luke 10:38-42

#Listening | Luke 10:38-42: Anong epekto sa'yo kapag binabasa mo ang Bibliya? Tagos ba sa puso mo...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #HowDoUReadIt? | Mark 10:25-37

#HowDoUReadIt? | Mark 10:25-37: Paano mo binabasa ang Bibliya? Nararamdaman mo ba na kinakausap...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #TanongKayLord | Mark 10:2-16

#TanongKayLord | Mark 10:2-16: Kumusta kayong mag-asawa? Kinukunsulta niyo ba ang Panginoon sa...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #SaMgaMatapobre | Matthew 18:1-10

#SaMgaMatapobre | Matthew 18:1-10: Paano ka makihalubilo sa mga taong mas nangangailangan kaysa...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #FromBlessingToConversion | Luke 10:13-16

#FromBlessingToConversion | Luke 10:13-16: Anong epekto ng mga biyaya ng Diyos sa buhay mo? Mas...

Añadir a ... 

Episode 2 of Canon Law with Fr. Jigs Rosalinda

Learn Canon Law ngayong quarantine! Sa second episode, tatalakayin nina Fr. Luciano at Fr. Jigs...

Añadir a ... 

Daily Reflection: #ServingHimWithThem | Luke 10:1-12

#ServingHimWithThem | Luke 10:1-12: Sinosolo mo ba lagi ang responsibilidad saan ka man naroroon?...

Añadir a ...