El cap de l'oposició respon

El cap de l'oposició respon

Por socdesants
En Sants 3 Ràdio