Descifrando a Historia

podcast

Subscribe

Descifrando a Historia

Que nos din as fortificacións na raia galego-portuguesa? Conversa con Rebeca Blanco-Rotea

As fortificacións entre Galicia e Portugal non sempre estiveron aí. Comezaron na Idade Media e...

Add to ... 

A cara e a cruz de Basilio Álvarez, con Miguel Cabo

Basilio Álvarez foi un líder galego na loita a favor dos dereitos do campesiñado na época do...

Add to ... 

Cen anos das escolas de ensino galego, con Santiago Quiroga e Emilio Xosé Ínsua

Este ano cúmprense cen anos das Escolas de Ensino Galego que deron o seu primeiro paso con...

Add to ... 

Unha familia nobre para comprender o mundo medieval: os Soutomaior con Suso Vila

Neste episodio de Descifrando a Historia falamos co historiador Suso Vila ao redor dunha das...

Add to ... 

O pensamento político de Ramón Piñeiro con Serxio María

Neste novo episodio de Descifrando a Historia falamos con Serxio María dun dos pensadores máis...

Add to ... 

Das peregrinacións e usos políticos do apóstolo Santiago, con J. M. Andrade Cernadas

Neste episodio de Descifrando a Historia falamos co historiador Andrade Cernadas arredor dos...

Add to ... 

A historia dun pintor galego de éxito: Joaquín Vaamonde

Neste 80 episodio de Descifrando a Historia falamos co historiador Perfecto Ramos Rodríguez para...

Add to ... 

Unha das moitas peculiaridades de Santiago, con Aldara Cidrás

Santiago de Compostela, a capital galega, é unha cidade que rezuma historia por todas as...

Add to ... 

Un percorrido polas orixes do noso escudo, con Heitor Picallo

Neste episodio de Descifrando a Historia falamos con Heitor Pocallo, especialista en heráldica,...

Add to ... 

Historia do conflito lingüístico a finais do s. XX, con José João Rodrigues

A finais do s.XX e xa en democracia había dúas posibilidades para o galego: a norma isolacionista...

Add to ... 

Os sorprendentes achados no Castro de Soutolobre-Lourido, con Francisco Hervés

Fai uns meses descubríronse unha serie de cousas moi importantes no Castro de Soutolobre-Lourido,...

Add to ... 

Da orixe da lingua galega nos albores da Idade Media, con Souto Cabo

Neste episodio de Descifrando a Historia falamos co filólogo Souto Cabo para coñecer as orixes do...

Add to ... 

A primeira muller do Seminario de Estudos Galegos: Carmiña Sierra, con Aurora Marco

Neste 75 episodio de Descifrando a Historia falamos con Aurora Marco de Carmiña Sierra, a...

Add to ... 

O recoñecemento do Reino medieval de Galicia, con Francisco Rodríguez

As dúbidas con respecto a existencia do Reino de Galicia na Idade Media asáltannos...

Add to ... 

A morte no Reino de Galicia: cultos, ritos e celebracións con Xosé Manuel Sánchez

Neste 73 episodio de Descifrando a Historia falamos sobre o tratamento da morte por parte dos...

Add to ... 

Cando vivir deixa de ser ilegal: o contrabando na raia con Natalia Jorge

Neste episodio 72 de Descifrando a Historia falamos coa historiadora Natalia Jorge Pereira para...

Add to ... 

O conflito medieval entre Santiago e Roma con Henrique Egea

Roma intentou minguar o poder da sé compostelá porque lle preocupaba que seguise crecendo... ou...

Add to ... 

As mulleres na Galicia medieval: campesiñas, nobres... con Miguel García-Fdez

Neste 70 episodio de Descifrando a Historia realizamos unha panorámica histórica da muller na...

Add to ... 

Un protagonista inesperado nos Séculos Escuros, con Perfecto Ramos

No s. XVII, un inquisidor de Crecente, coñecido como Gregorio Lobariñas intentou publicar unha...

Add to ... 

Delitos, violencia e poder na Galicia durante o franquismo con Tamara López

Neste 68 episodio de Descifrando a Historia falamos coa historiadora Tamara López sobre a...

Add to ...