Historia Take Away

Historia Take Away

A Guerra de Sucesión

Cales foron as causas que provocaron a Guerra de Sucesión tras a morte de Carlos II en 1700? Por...

Añadir a ... 

A Guerra Civil

Cal foi o contexto en que se produciu a sublevación militar que deu comezo á Guerra Civil en...

Añadir a ... 

Economía e sociedade na Galicia dos Austrias

Cales eran as principais actividades económicas na Galiza do s. XVII? Que transformacións se...

Añadir a ... 

As grandes reformas da República

Cales foron as principais reformas que se levaron a cabo na II República española? Cal foi o...

Añadir a ... 

O establecemento da II República

Cal foi o contexto político, económico e social que está detrás da proclamación da II República?...

Añadir a ... 

O valimento do Conde-duque de Olivares e a crise da monarquía

Quen foi o conde-duque de Olivares? En que consistiron os proxectos de reforma que tentou levar...

Añadir a ... 

A crise socioeconómica no s. XVII

Que provocou que os reinos hispánicos entrasen en recesión e contracción económica no s. XVII?...

Añadir a ... 

A configuración do Imperio español no s. XVI

Que territorios herdou Carlos de Habsburgo, que o converteron na cabeza do imperio máis grande...

Añadir a ... 

Neolítico: mudanzas, cambios, revolucións

Que mudanzas están detrás da aparición do Neolítico? É correcto utilizar a expresión Revolución...

Añadir a ... 

A nova monarquía dos Reis Católicos

Por que non atoparedes unha historia de España que non aborde o tema dos Reis Católicos? Por que...

Añadir a ... 

As crises baixomedievais

Por que se produciu un brusco descenso da poboación no s. XIV? Que sectores económicos se viron...

Añadir a ... 

Monarquía feudal e sociedade estamental

En que consiste a monarquía feudal? Que teñen de diferente estes reis feudais fronte a outros ao...

Añadir a ... 

Reconquista e repoboación. A construción da idea de España

1. Que entendemos por Reconquista? 2. Que significa que se fale de diversos modelos de...

Añadir a ... 

Al-Ándalus: os musulmáns na Península Ibérica

1. Como se produciu a chegada do Islam á Península Ibérica? 2. En cantas etapas poderiamos...

Añadir a ... 

A monarquía visigoda

1. Quen foron os visigodos? 2. Que características presenta o reino que fundaron na península?...

Añadir a ... 

Todos os camiños conducen a Roma: a conquista romana da Península Ibérica

1. Como se produciu a conquista romana da península Ibérica? 2. Como organizaron os romanos este...

Añadir a ... 

Os pobos prerromanos na Península Ibérica

Que pobos habitaban a Península Ibérica á chegada dos romanos? Quen foron os íberos? Existiron...

Añadir a ... 

O Neolítico na Península Ibérica

A que denominamos Neolítico? Cando tivo lugar? Que transformacións comportou? Existiu Neolítico...

Añadir a ... 

Presentación do podcast Historia Take Awake

Presentación de Historia Take Away, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a...

Añadir a ...