¡Vota ya en los Premios iVoox 2023! ¡Quiero votar!
Historia Take Away

podcast

Subscribe

Historia Take Away

A Primeira República (proxecto de constitución federal e cantonalismo)

Orientacións e contidos mínimos para poder resolver a composición de textos nº 6 A Primeira...

Add to ... 

A Revolución Gloriosa e a Constitución de 1869

Orientacións e contidos mínimos para poder resolver a composición de textos nº 5 A Revolución...

Add to ... 

A construción do Estado Liberal

Orientacións e contidos mínimos para poder resolver a composición de textos nº 4 A construción do...

Add to ... 

A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado)

Orientacións e contidos mínimos para poder resolver a composición de textos nº 3 A restauración...

Add to ... 

As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812

Orientacións e contidos mínimos para poder resolver a composición de textos nº 2 As Cortes de...

Add to ... 

A Crise da Monarquía Absoluta

Orientacións e contidos mínimos para poder resolver a composición de textos nº 1 A crise da...

Add to ... 

A Guerra de Sucesión

Cales foron as causas que provocaron a Guerra de Sucesión tras a morte de Carlos II en 1700? Por...

Add to ... 

A Guerra Civil

Cal foi o contexto en que se produciu a sublevación militar que deu comezo á Guerra Civil en...

Add to ... 

Economía e sociedade na Galicia dos Austrias

Cales eran as principais actividades económicas na Galiza do s. XVII? Que transformacións se...

Add to ... 

As grandes reformas da República

Cales foron as principais reformas que se levaron a cabo na II República española? Cal foi o...

Add to ... 

O establecemento da II República

Cal foi o contexto político, económico e social que está detrás da proclamación da II República?...

Add to ... 

O valimento do Conde-duque de Olivares e a crise da monarquía

Quen foi o conde-duque de Olivares? En que consistiron os proxectos de reforma que tentou levar...

Add to ... 

A crise socioeconómica no s. XVII

Que provocou que os reinos hispánicos entrasen en recesión e contracción económica no s. XVII?...

Add to ... 

A configuración do Imperio español no s. XVI

Que territorios herdou Carlos de Habsburgo, que o converteron na cabeza do imperio máis grande...

Add to ... 

Neolítico: mudanzas, cambios, revolucións

Que mudanzas están detrás da aparición do Neolítico? É correcto utilizar a expresión Revolución...

Add to ... 

A nova monarquía dos Reis Católicos

Por que non atoparedes unha historia de España que non aborde o tema dos Reis Católicos? Por que...

Add to ... 

As crises baixomedievais

Por que se produciu un brusco descenso da poboación no s. XIV? Que sectores económicos se viron...

Add to ... 

Monarquía feudal e sociedade estamental

En que consiste a monarquía feudal? Que teñen de diferente estes reis feudais fronte a outros ao...

Add to ... 

Reconquista e repoboación. A construción da idea de España

1. Que entendemos por Reconquista? 2. Que significa que se fale de diversos modelos de...

Add to ... 

Al-Ándalus: os musulmáns na Península Ibérica

1. Como se produciu a chegada do Islam á Península Ibérica? 2. En cantas etapas poderiamos...

Add to ...