Komunikacja pozaziemska 2020

Komunikacja pozaziemska 2020

Sytuacja globalna – Raport Aneeka

Nie ma wirusa i nigdy go nie by?o. Jest to najwi?ksza operacja fa?szywej flagi, jak? kiedykolwiek...

Añadir a ... 

Z sumujcie wasze my?li – Nie ma teraz nic wa?niejszego

Zrozumcie ?e tylko za spraw? waszych my?li, jasno okre?lonych pragnie?, grupujecie si?, wasze...

Añadir a ... 

Strach

Czym jest strach? Jest przeciwie?stwem mi?o?ci. Mi?o?? to uczynienie czego? cz??ci? siebie....

Añadir a ...