Nèixer de Nou

Nèixer de Nou

Por Parlemne
En Parlemne7

Gàlates 4.4

Reflexionem a les acaballes d'aquest any i desitjem bones festes i bon any

Añadir a ... 

24 Mateu 28:20b

Son dos minuts de reflexió sobre la vida eterna des de la Bíblia

Añadir a ... 

23 Lluc 1:30,31

Son dos minuts de reflexió sobre la vida eterna des de la Bíblia

Añadir a ... 

22 Lluc 6:47,50

Son dos minuts de reflexió sobre la vida eterna des de la Bíblia

Añadir a ... 

21 Luc 5:31,32

Dos minuts de reflexió sobre els versets de Lluc 5:31-32

Añadir a ... 

20 Mateu 12:21

Dos minuts de reflexió sobre el verset Mateu 12:21

Añadir a ... 

19 1ª Corintis 11:26

Dos minuts de reflexió sobre el verset de 1ª Cor. 11:26

Añadir a ... 

18 Joan 4:15

Dos minuts de reflexió sobre el verset de Joan 4:15

Añadir a ... 

17 2ª Cor 5:17

Dos minuts de reflexió del verset de la Bilia 1ª Corintis 5:17

Añadir a ... 

16 Mateu 16:21

Dos minuts de reflexió sobre el verset de l'evangeli de Mateu 16:21

Añadir a ... 

15 Mateu 12:21

Dos minuts de reflexió del verset de l'evangeli de Mateu 12:21

Añadir a ... 

14 Joan 1:18

Dos minuts de reflexió del verset de l'evangeli de Joan 1:18

Añadir a ... 

13 Lluc 23:35

Dos minuts de reflexió al verset de l'Evangeli de Lluc 23:35

Añadir a ... 

12 Joan 2:12

Dos minuts de reflexió sobre el verset de l'evangeli de Joan 2:12

Añadir a ... 

11 Marc 1:14,15

Dos minuts per reflexionar sobre el evangeli de Marc1:14,15

Añadir a ... 

10 Lluc 2:14

Dos minuts de reflexió sobre el verset de la Bíblia: Lluc 2-14

Añadir a ... 

09 Joan 17:3

Dos minuts de meditació sobre el verset de Joan 17:3

Añadir a ... 

08 Mateu 8:28

Dos minuts de reflexió sobre el verset de Mateu 8:28

Añadir a ... 

07 Lluc 19:10

Una breu meditació del verset de la Bíblia Lluc 19:10

Añadir a ... 

06 Joan 5:25

Dos mintus de meditació en el verset de la Bíblia Joan 5:25

Añadir a ...