Entrevista a Darío Xohan Cabana

Por Gabriel Fernández Fernández, Darío fala de Manuel en todas as súas vertentes, tanto humana...

Añadir a ... 

Entrevista a José Miguel Estevan

Por Jesús Estevan Pérez, sobre Manuel María na campaña de Nunca Máis no caso do Prestige

Añadir a ... 

Programa de radio

Elaborado por Alejandro González, Jose de la Hoz e Inés García Penedo

Añadir a ... 

A literatura na actualidade

Niste programa de radio repasamos a literatura galega ó longo do tempo. Hoxe tócanos tratar o...

Añadir a ... 

radio galega

neste programa de radio,contamos coa axuda de Ricardo , Sergio e Angel, que nos falaran sobre...

Añadir a ... 

Literatura da posguerra. Ánxel Fole e Álvaro Cunqueiro

Ata mediados do século XX estaba impedida calquera manifestación da cultura galega como...

Añadir a ... 

literatura da posguerra

Neste episodio falamos da literatura da posguerra

Añadir a ... 

Vangardas e renovación dos xéneros literarios.

Os movementos das vangardas europeas influíron na literatura galega. "De catro a catro. Follas...

Añadir a ... 

Promoción de enlace e xeración das festas Minervais

A Xeración das festas Minervais está composta por unha serie de autores e autoras de poesía da...

Añadir a ... 

Os ultimos anos da ditadura e Celso Emilio Ferreiro

Traballo realizado por Ivan Navia Conde, Pablo Coto Maseda e Jesús Bouza Puente

Añadir a ... 

Otero Pedrayo

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ... 

As vangardas. Manoel Antonio e Rafael Dieste

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ... 

Irmandades da Fala. Cabanillas

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ... 

A literatura no exilio. Eduardo Blanco Amor

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ... 

A narrativa de posguerra: Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ... 

O Grupo Nós e V. Risco

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ... 

Letras Galegas: Filgueira Valverde

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ... 

Os últimos anos da ditadura

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ... 

Alfonso Rodríguez Castelao

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ... 

A literatura no exilio e Eduardo Blanco Amor

Traballo de 4 ESO onde tratan esta temática da literatura galega en formato audio-radio

Añadir a ...