Radio Sapinchikmanta

podcast

Subscribe

Radio Sapinchikmanta

#78 Wawachurinchikta yachachisun qari warmi sumaqta waqaychanakuspa kawsakuyta.

¡Ayllu Sapinchikmanta, imaynallam kachkankichik!🤗 👉Kunan punchawmi rimarinchik chay estereotipos...

Add to ... 

#77 ¡Llapanchikpa makinchikpim kachkan warmikunapa ima violenciapas ñakarichisqan hipanchananchik!

¡Ayllu Sapinchikmanta, imaynallam kachkankichik!🤗 👉Kunan punchawmi riqsisqa llapan suyukunapi...

Add to ... 

#76 ¡Chimaycha takinchikmi riqsisqaña kaykun Patrimonio Cultural de la Nación nisqa, Perú suyunchikpi!

¡Ayllu Sapinchikmanta, musuqmanta qamkunawanña!🤗 👉Kunan punchawmi willakuyninchik ukupi kusi...

Add to ... 

#75 Warmakunata sumaqta waqaychasun llaqtanchikwan kuska sisarinanpaq

¡Sumaq ayllu, imaynallam! 🤗 👉🏼Kunan punchawmi rimarinchik warmakunamanta hinallataq...

Add to ... 

#74 Sinkanakama tragukuna upsiaysi ayllukunata sasachakuyman churawanchik.

¡Ayllu Sapinchikmanta, musuqmanta qamkunawanña!😊 👉Tragukuna upiaymi sasachakuyta apamuwanchik...

Add to ... 

#73 ¡Runamasinchikwan usuchinakuyta qipanchaspa, sumaqlla kawsakusun!

¡Imaynallam kachkankichik ayllukuna! 🤗 👉Kunan punchawmi rimarisun chay discriminación étnico...

Add to ... 

#72 Pacha Mamata waqaychasun sachakunata para chayamunan killakuna tarpuspa.

¡Ayllu Sapinchikmanta, musuqmanta qamkunawanña!😊 👉Pacha Mama unquptinmi sasachakuyllaña...

Add to ... 

Add to ... 

#70 Día de Todos los Santos kasqan hawallayá wañuywan kawsaywan kuskanchakusqanchikmanta rimarisun.

¡Ayllu Sapinchikmanta, musuqmanta mankunawanña!😊 👉Kunan punchawmi rimarisun Día de Todos los...

Add to ... 

#69 Llapanchik kuskanchakusun warmikuna qipanchaq violencias nisqanchikta qipanchanachikpaq.

¡Ayllu Sapinchikmanta, musuqmanta mankunawanña!😄 👉Warmikunapa sasachakuyninmi manaña tukuriq...

Add to ... 

#68 Takinchikuna ukunpipas kachkanmi llaqtanchikunapa riqsikuyniy, yachakuyniy aswanpas rimariykunin.

¡Musuqmanta kuskanchakuykunchik llaqtamasiykuna! 😊 👉Kunan punchawmi rimarinchik...

Add to ... 

#67 Ñawpaq mikuyninchikta chaninchasun unay kawsakuyta munaspaqa.

¡Allinllachu runamasillaykuna! 😊 👉Kunan punchawmi rimarinchik mikuyninchikunamanta. May chikam...

Add to ... 

#66 ¡Pacha Mama waqaychayninchikqa, llapanchikpa makinchikpim kachkan!

¡Musuqmanta kuskanchakuykunchik runmasillaykuna! 😊 👉Kunan punchawmi rimarinchik indígena...

Add to ... 

#65 Chacrapi yachaq warmikunas aswanqa qipanchasqa yachanku mana llamkayninku waqaychasqa kaptin.

¡Allinllachu runamasillaykuna!😊 👉Paqarin punchawmi yuyarisqa chacrapi yachaq warmikuna; chayman...

Add to ... 

#64 Huk ayllu hinalla Perú suyu runakuna hukllawakuspaqa, allin kawsakuytam sisarichisun.

¡Huk punchawtawan qamkunawanña llaqtamasiykuna! 😊 👉Kunan punchawmi rimarisun Perú suyunchikpi...

Add to ... 

#62 Perú suyupi runamasinchikunam ñakarichkan yarqayllaña ayllunkuman chayaptin.

¡Allinllachu runamasillaykuna!😊 👉Wara waranqanpis kachkanku runa masinchikuna sapa punchaw mana...

Add to ... 

#61 Llaqtanchik riqsiy munaq runamasinchikuna chayamunanpaq, huñunakuspa hatarichisun turismo vivencial nisqanta.

¡Huk punchawtawan qamkunawanña llaqtamasiykuna! 😊 👉Kunan punchawmi rimarinchik turismo...

Add to ... 

#60 Ayllunchikta, sisarichisun aswanqa qari warmi kuskanchakuspa, ama hipanchanakuspa.

¡Musuqmanta kuskanchakuykunchik llaqtamasiykuna! 😊 👉🏽 Warmikunapa sasachakuyninqa lliw ayllutam...

Add to ... 

#59 Llapanchikpa derechunchikmi kachkan ima willakuykuna yachay munasqanchik haypayninchikqa

¡Musuqmanta qamkunawanña! 😊 Kunan punchawmi yacharisun imas chay derecho al acceso a la...

Add to ... 

#58 Llaqtanchikpa waqaychasun pipas usuchiwaptinchik nanachikunanchikpaq.

¡Musuqmanta qamkunawanña! 😊 Kunan punchawmi rimarinchik diversidad cultural nisqanmanta, chayman...

Add to ...