Shirin Hantsi - Voice of America

Shirin Hantsi - Voice of America

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 21, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 20, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 20, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 19, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 18, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 17, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 16, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 15, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 14, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 13, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 12, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 11, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 10, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 09, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 08, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 07, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 06, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 06, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 05, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ... 

Shirin Hantsi 0700 UTC (30:00) - Oktoba 04, 2021

Mu kan komo da karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar domin sake gabatar muku da labarai da...

Añadir a ...