The Soul Family-Gia Đình Tri Kỷ

podcast

Suscribirse

The Soul Family-Gia Đình Tri Kỷ

Khơi thông dòng tiền

Nếu bạn muốn học trực tiếp cùng chúng mình thì hãy ghé nhóm...

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Nói sao cho vợ/ chồng chịu nghe?| Chữa lành hôn nhân #2

Trong bài học này mình chia sẻ: 1. 5 bước nói chuyện sao cho...

Añadir a ... 

Cách giải quyết tranh cãi trong hôn nhân |Chữa lành hôn nhân|

Đây là bài học trong lớp Chữa lành hôn nhân. Trong bài học này...

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Như thế nào là thực sự lắng nghe và hiểu cơ thể?

Trong tập này mình chia sẻ với bạn một phần buổi group...

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ... 

Añadir a ...