Valencians, de nómades a ciutadans de ple dret

Valencians, de nómades a ciutadans de ple dret

83. Societat valenciana: era global (últim programa)

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

82. Modernització i fasto cultural

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

81. Control audiovisual

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

80. Canvi finisecular

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

79. Conservadors valencians al poder

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

78. Hegemonia socialista

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

77. Gestació i autogovern

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

76. De la democràcia a la transició

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

75. La cultura valenciana

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

74. El desenvolupament de l'antifranquisme

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

73. L'església valenciana com a baluard de la dictadura

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

72. I en som molts més dels que ells volen i diuen

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

71. La crisi de l'autarquia

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

70. La comunicació al servei de la dictadura

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

69. Implantació del Regim Franquista

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

68. L'any de la victòria

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

67. Compromís social de la cultura

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

66. Economia de guerra

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

65. La Rereguarda de la Guerra Civil

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ... 

64. Del triomf de l'esquerra al fracàs del colp d'estat

Lola González Albert repassa en este programa la història de la humanitat en clau valenciana des...

Añadir a ...