VOV - EVA la?m me?

VOV - EVA la?m me?

Bà mẹ nhiễm SarCoV-2 vẫn có thể cho con bú

Hiện đã có các ca bà mẹ mang thai nhiễm SarCoV-2 ở nước ta. Vậy các bà...

Add to ... 

Hội chứng viêm đa hệ thống giống bệnh Kawasaki ở trẻ mắc Covi

Gần đây, đã có một số báo cáo từ các nước Châu Âu và Bắc Mỹ...

Add to ... 

Tách trẻ ngủ riêng- Những điều cha mẹ nên biết

Nên cho trẻ ngủ riêng từ thời điểm nào? Làm gì để trẻ ngủ...

Add to ... 

Giúp bé duy trì thói quen vệ sinh phòng bệnh khi đến trường

Cùng với các biện pháp phòng Covid-19 đang được áp dụng như rửa...

Add to ... 

Phòng tránh nguy cơ trẻ bị "nhiễm lạnh" trong mùa hè

Thời tiết nắng nóng, việc sử dụng điều hòa, uống nước...

Add to ... 

Vệ sinh đúng cách cho bé trai, đề phòng những biến chứng do hẹp bao quy &#

Khoảng 96 % bé trai sinh ra đều có tình trạng hẹp bao quy đầu. Tình...

Add to ... 

Nguyên nhân dậy thì sớm, có sự khác nhau rõ rệt giữa nam và nữ

Hàng trăm trẻ dậy thì sớm được phát hiện mỗi năm tại...

Add to ... 

Đi học trời nắng nóng, cần phòng tránh những nguy cơ nào cho sức khỏ

Năm học kéo dài vào mùa hè do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong thời...

Add to ... 

Kỷ luật tích cực thay thế bạo lực với con trẻ

Theo Unicef, 68,4% trẻ em trong độ tuổi từ 1-14 ở nước ta cho...

Add to ... 

Nh?ng b?nh lý ???ng tiêu hóa tr? em có th? m?c nh? ? ng??i l?n

Nhi?u tr? 5-6 tu?i hay ?au b?ng, r?i lo?n tiêu hóa, gia ?ình cho t?y giun không kh?i, ?i khám m?i bi?t b? viêm d?...

Add to ... 

B?o hi?m y t?- ?i?m t?a c?a nh?ng tr? m?c b?nh nan y

V?i nh?ng tr? m?c b?nh nan y, m?t ??t ?i?u tr? kinh phí lên ??n hàng tr?m tri?u. N?u không có th? BHYT, c? h?i ???c...

Add to ... 

Vi?n Huy?t h?c Truy?n máu TW th?c hi?n thành công k? thu?t ch?n ?oán gen b?nh Hemophillia tr...

Theo ??c tính, ? n??c ta có kho?ng 6.200 b?nh nhân máu khó ?ông Hemophilia và kho?ng 30.000 ng??i mang gen b?nh. N?u...

Add to ... 

Vi?n Huy?t h?c Truy?n máu TW th?c hi?n thành công k? thu?t ch?n ?oán gen b?nh Hemophillia tr...

Theo ??c tính, ? n??c ta có kho?ng 6.200 b?nh nhân máu khó ?ông Hemophilia và kho?ng 30.000 ng??i mang gen b?nh. N?u...

Add to ... 

Tiêm ch?ng m? r?ng ho?t ??ng tr? l?i: Nh?ng ?i?m c?n l?u ý khi ??a tr? ?i tiêm

Tr? ho s?t ch?a ???c tiêm tr? l?i, ng??i ??a tr? ?i tiêm c?ng ph?i kh?e m?nh hoàn toàn và không ph?i là ng??i nghi...

Add to ... 

Tiêm ch?ng m? r?ng ho?t ??ng tr? l?i: Nh?ng ?i?m c?n l?u ý khi ??a tr? ?i tiêm

Tr? ho s?t ch?a ???c tiêm tr? l?i, ng??i ??a tr? ?i tiêm c?ng ph?i kh?e m?nh hoàn toàn và không ph?i là ng??i nghi...

Add to ... 

Nh?ng l?u ý ?? gi? an toàn cho tr? khi ? nhà tránh d?ch Covid-19

Tr? ngh? h?c dài ngày ? nhà, n?u không có s? giám sát ch?t ch? c?a ng??i l?n, nguy c? hàng ??u là ?u?i n??c, b?ng và...

Add to ... 

Nh?ng l?u ý ?? gi? an toàn cho tr? khi ? nhà tránh d?ch Covid-19

Tr? ngh? h?c dài ngày ? nhà, n?u không có s? giám sát ch?t ch? c?a ng??i l?n, nguy c? hàng ??u là ?u?i n??c, b?ng và...

Add to ... 

M? b?u c?n l?u ý gì trong d?ch Covid-19?

Ph? n? mang thai c?n l?u ý gì khi ?i khám thai ??nh k?, khi ?i các ph??ng ti?n công c?ng... Ths.BS T? Vi?t C??ng –...

Add to ... 

M? b?u c?n l?u ý gì trong d?ch Covid-19?

Ph? n? mang thai c?n l?u ý gì khi ?i khám thai ??nh k?, khi ?i các ph??ng ti?n công c?ng... Ths.BS T? Vi?t C??ng –...

Add to ... 

S? d?ng thu?c b? cho tr? h?p lý ?úng cách trong th?i ?i?m d?ch Covid-19

Lo l?ng d?ch b?nh, nhi?u gia ?ình tìm mua các lo?i thu?c b?, thu?c t?ng s?c ?? kháng cho tr?. Nh?ng các lo?i thu?c...

Add to ...